top of page

Zernike Entree Studie

Inrichtingsplan

Een concept voor de herinrichting van het Zernike entreegebied. 

De herinrichting van het Zernike entreegebied is een opdracht vanuit O&O 1.4 Hanzehogeschool, Groningen. 

De renders zijn gemaakt voor het O&O 1.4 project van Justin Jager.
Voor het nieuwe entreegebied is er gekeken naar de toekomstvisie van de campus die er op dit moment ligt. Daarbij zijn duurzaamheid en biodiversiteit uit een serie van focusgebieden gehaald om als speerpunt te dienen voor een nieuw ontwerp. 

Het nieuwe entreegebied
Het nieuwe ontwerp biedt studenten de mogelijkheid om in stilte te studeren in een groene omgeving. Het gebied bevat een mix aan vegetaties in verschillende lagen en heeft een stimulerende werking op de biodiversiteit rond de verblijfplaats. Het voetpad is van de zitgelegenheid gescheiden door een brede groenstrook waar vegetatie in verschillende lagen voorkomt. De inrichting van het groengebied bevat vegetatie speciaal gericht om de leefbaarheid van bijen en vlinders te stimuleren.


Het waterbassin bevat, in het midden, een standbeeld van de Groningse kunstschilder Johan Dijkstra. Deze is in de huidige situatie al aanwezig en blijft behouden. De kleuren van de vegetatie zijn afgestemd op het werk van de kunstschilder.

Opdrachtgever

Justin Jager

Samenwerking

Niet van toepassing

Locatie

Het entreegebied van de Zernike campus, Groningen

Jaar

2019 

Tags

Onderzoek, Analyse, Ontwerp, Toekomst, Duurzaamheid, 3D, Visualisatie, Concept, Project, Studie, Natuur, Zitgelegenheid.

Plangebied van de opdracht.

bottom of page